Header image

S. B. – Rucodelie de la Savatie Baștovoi

ICONOSTAS-PICTAT

Iconostas conceput, zidit și ornamentat de Savatie Baștovoi. Frescă Vitalie Ciocoi. Paraclisul schitului Maicii Domnului de pe lîngă mănăstirea Noul Neamț.
_____________________________________________

Rucodelia sau lucrul mâinilor este o noțiune cheie a vieții monastice creștine, care apare în prima apoftegmă din Patericul egiptean, ca fiind un lucru de căpetenie al călugărului în alternanță cu rugăciunea.

În tradiția monastică, rucodelia este însoțită de melete (gr.) – meditarea continuă a unuia sau a mai multor versete din Sfânta Scriptură – sau de rugăciunea neîncetată. De aceea lucrul mâinilor călugărului, prin simplitatea sau caracterul lui relativ mecanic, trebuie să permită rugăciunea sau meditația.

La părinții pustiei din Egipt, în secolele IV-VII, cea mai răspândită rucodelie era împletirea de funii și de coșnițe. În alte părți ale lumii, rucodelia a variat în funcție de condițiile specifice locului, dar urmând întotdeauna principiului ca ea să permită rugăciunea.

savatie cruce

Răstignire cioplită de Savatie Baștovoi. Se păstrează în aeroportul Otopeni.
___________________________________________________

Savatie Baştovoi – S.B. este un călugăr ortodox din Republica Moldova cunoscut mai ales pentru cărţile sale vîndute în sute de mii de exemplare. Este primul prozator moldovean tradus la Paris şi pe care „Le Figaro” l-a numit „geniu polivalent”.

Printre preocupările lui Savatie Baştovoi se numără mai nou şi confecţionarea genţilor şi a accesoriilor din piele pe care autorul le-a numit generic „Rucodelii S.B.”, rucodelia (lucrul mîinilor – slavonă) fiind o îndeletnicire indispensabilă a vieţii monastice.

Rucodeliile S.B. sînt un joc al minţii şi al mîinilor. Ca orice lucru bine făcut, ele au menirea să bucure şi să fie de folos în viaţa de zi cu zi. Cei opt ani de studiu al artelor plastice cu peste 5.000 de ore petrecute în ateliere pentru deprinderea picturii, a desenului academic, a modelajui şi a altor tehnici mixte, conferă genţilor S.B. aerul unor obiecte de artă.

Genţile S.B. au un număr limitat şi nu au un ritm previzibil al apariţiei. Toate obiectele S.B. sînt făcute doar de mînă, folosind tehnici tradiţionale, inspirate din arta bizantină şi arta populară românească.

Cererea foarte mare pentru Rucodeliile S.B. a dus la ideea înfiinţării unui atelier S.B. în care o echipă de prieteni să poată face obiecte frumoase pentru bucuria mai multor oameni. Aşa s-au întrunit mai mulţi artişti plastici şi oameni preocupaţi de frumos, fiecare stăpîn pe domeniul său de creaţie.

Atelierele S.B. trebuie să fie un curent de renaştere a tradiţiilor autentice şi a bunului gust unde oamenii învaţă unii de la alţii pentru a se desăvîrşi.

savatie atelier