Header image

Savatie Baștovoi

Savatie Baștovoi – ieromonah și scriitor, a petrecut peste 5000 de ore în atelierele școlilor de artă plastică, deprinzînd tehnici de pictură, modelaj, cioplitorie, zgrafito, mozaic și tehnici mixte, iar cei doi ani în care a predat iconografia la Seminarul Teologic de Chișinău i-au dat prilejul să parcurgă cu un alt ochi istoria artei și să fie mai atent la comorile pe care neamul și credința noastră le are. Autor a peste 20 de cărți, vîndute în peste 200.000 de exemplare în lumea întreagă, fiind între primii cinci cei mai vînduți autori români. Cărțile ieromonahului Savatie Baștovoi au fost traduse în franceză, rusă, macedoniană, urmînd să apară ediția italiană a romanului ”Iepurii nu mor”. Este director al editurii Cathisma din București, făcînd și muncă de editor și traducător (a tradus povestirile ortodoxe ale lui Anton Cehov). Membru al Uniunii Scriitorilor (1996) și al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova (2006). Deține mai multe premii pentru poezie, proză și eseu, conferite de Uniunea Scriitorilor din Moldova, precum și de alte foruri literare naționale și internaționale.